Mẫu tờ khai ứng viên
24/06/2014 11:15:30 | 1180 lượt xem

Mời các ứng viên điền vào mẫu Tờ khai ứng viên.

Mẫu Tờ khai ứng viên có thể Download tại đây.

 

 

Tin tức liên quan
Hyundai Giải Phóng tuyển dụng tháng 12/2017
19/12/2017 03:10:09 | 1737 lượt xem
Mẫu tờ khai ứng viên
24/06/2014 11:15:30 | 1181 lượt xem
1