Mẫu tờ khai ứng viên
24/06/2014 11:15:30 | 783 lượt xem

Mời các ứng viên điền vào mẫu Tờ khai ứng viên.

Mẫu Tờ khai ứng viên có thể Download tại đây.

 

 

Tin tức liên quan
Mẫu tờ khai ứng viên
24/06/2014 11:15:30 | 784 lượt xem