Mẫu tờ khai ứng viên
24/06/2014 11:15:30 | 742 lượt xem

Mời các ứng viên điền vào mẫu Tờ khai ứng viên.

Mẫu Tờ khai ứng viên có thể Download tại đây.

 

 

Tin tức liên quan
Mẫu tờ khai ứng viên
24/06/2014 11:15:30 | 743 lượt xem