I. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

1. Tại Cty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng

Thanh toán tại Cty theo địa chỉ 1: Km 10, Quốc lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

2. Tại nhà/nơi nhận hàng

Thanh toán cho Kế toán của Cty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng ( có giấy giới thiệu của Cty ) tại bất kỳ đâu bạn yêu cầu tại TP Hà Nội.

3. Thời hạn Thanh toán : Chia làm 3 đợt

Thanh toán lần 1: Khách hàng thanh toán tiền đặt cọc từ 5.000.000 sau khi ký kết hợp đồng

Thanh toán lần 2: Khách hàng thanh toán 50% số tiền trên giá trị hợp đồng.

Thanh toán lần 3: Số tiền còn lại 50% giá trị hợp đồng.

II. CHUYỂN KHOẢN


Chuyển khoản cho Công ty TNHH Ô tô Hyundai Giải Phóng thông qua các thông tin ngân hàng như sau:
1.

NGÂN HÀNG TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN TÂY HỒ

SỐ TK: 0991000008899

CHỦ TK: CTY TNHH Ô TÔ HYUNDAI GIẢI PHÓNG

NỘI DUNG : Thanh toán – Số tiền – Số hợp đồng – Loại xe

2.

NGÂN HÀNG TMCP Quân đội – Chi nhanh Thăng Long

SỐ TK : 0631100238004

CHỦ TK: CTY TNHH Ô TÔ HYUNDAI GIẢI PHÓNG

NỘI DUNG : Thanh toán – Số tiền – Số hợp đồng – Loại xe

3.

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM – Sở giao dịch

SỐ TK: 13820246881010

CHỦ TK: CTY TNHH Ô TÔ HYUNDAI GIẢI PHÓNG

NỘI DUNG : Thanh toán – Số tiền – Số hợp đồng – Loại xe

4.

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – HÀ NỘI

SỐ TK: 102010001813447

CHỦ TK: CTY TNHH Ô TÔ HYUNDAI GIẢI PHÓNG

NỘI DUNG : Thanh toán – Số tiền – Số hợp đồng – Loại xe

5.

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – HÀ NỘI

SỐ TK: 21110000481392

CHỦ TK: CTY TNHH Ô TÔ HYUNDAI GIẢI PHÓNG

NỘI DUNG : Thanh toán – Số tiền – Số hợp đồng – Loại xe

6.

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – Hội sở

SỐ TK: 47877668

CHỦ TK: CTY TNHH Ô TÔ HYUNDAI GIẢI PHÓNG

NỘI DUNG : Thanh toán – Số tiền – Số hợp đồng – Loại xe

7.

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG – CN HÀ NỘI – PGD BA ĐÌNH

(TIENPHONG BANK)

SỐ TK: 34566888001

CHỦ TK: CTY TNHH Ô TÔ HYUNDAI GIẢI PHÓNG

NỘI DUNG : Thanh toán – Số tiền – Số hợp đồng – Loại xe